Accés a la informació

#AspeTransparent

Junta de Govern Local

Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives

Es publiquen els acords complets de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple

La Junta de Govern Local

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions