Accés a la informació

#AspeTransparent

undefined, NaN undefined NaN

Ple Municipal

Es publiquen les actes del Ple Municipal

Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració

Ple Municipal

El Ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern municipal. El Ple serà convocat i presidit per l'alcalde existint la possibilitat en els MGP de delegar la convocatòria i Presidència del Ple en un dels regidors. En tot cas, el Ple...

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions